Технология

Технология на дъбови бъчви.

Има разлика в характера на дъба от различни гори и райони. По бавно-растящите гори са с по фина структура. А това влияе на съдържанието на танини и ванилин, както и тяхното отдаване по време на процеса на съзряване на виното в бъчвите.

Изработването на бъчвата започва с избора на най-качествената дървесина отговаряща на всички европейски норми и изисквания, след което започва процес на разкрояване и фасониране. Подготвеният материал се складира и оформя на фигури. Оставя се на естествено сушене за период от 24 месеца. Според обема на бурето се избират дължината дебелината и броя на дъгите, след което следва операция събиране. Термичната обработка е изключително важна за функционалността на бурето, тя се извършва със същия материал, от който са направени дъгите. Нагряването на огън с променлива температура променя състава на дъба, с цел да се разградят полизахаридите и да се придаде специфичен аромат и цвят на дъба. Това е от особено значение за характерния вкус и цвят на вината.

Извършват се следните термообработки: L, M, M+, H. Последният етап от изработването е задънването и дооформянето на външния вид на бурето.